Công trình THIẾT KẾ BIỆT THỰ ANH DOANH
Chủ đầu tư ANH DOANH
Đơn vị thiết kế: Kiến Trúc Phạm Nguyên