Project Description

Công trình Trường Phổ thông Nhiều cấp Hai Bà Trưng, Hải Phòng
Chủ đầu tư
Đơn vị thiết kế: Kiến Trúc Phạm Nguyên