Project Description

Công trình Thiết kế căn hộ – khách sạn
Chủ đầu tư Mrs: Hà
Đơn vị thiết kế: Kiến Trúc Phạm Nguyên